Skip to content
monkeywatch

Why laughter is the best medicine.

(Read in English)

 Waarom lachen het beste medicijn is.

Het hebben van plezier brengt je in het “hier en nu”. Nu is de enige “tijd” die er is, op deze “momenten” ben je niet bezig met de toekomst of het verleden.

Het hoofd is even “uit”.
Je denkt niet aan of je gister alles wel goed hebt gedaan, je denkt niet aan wat je vanavond gaat eten.
Dit “nu” is gedachteloos.

Na een fijne avond met vrienden of familie denk je; waar is de “tijd” gebleven. Dit alleen is al voldoende bewijs om aan te nemen tijd een illusie is. Dus lach, maak plezier, dans als of niemand je ziet, zing onder de douch (sorry buren  ), doe zo veel mogelijk “die dingen” die jij fijn vind. Die jou in het hier en nu brengen/ houden.

Dit is persoonlijk. Dit zijn de dingen die jou plezier laten ervaren, die jou laten “lachen”, die jou deze tijdloosheid laten ervaren, wanneer jij aan het “spelen” bent, wat jou in het “hier en nu” brengt.

Ben in het nu.
Dat is tijdloos, de eeuwigheid in het moment, in het nu.

Dit “nu” is al omschreven in vele boeken (oude en nieuwe). 

~G

 


Translation to English:

  Why laughter is the best medicine.

Having fun brings you into the “here and now”. Now the only “time” there is, at these “moments” you are not concerned with the future or the past.

The head is “off” for a moment.
You don’t think about whether you did everything right yesterday, you don’t think about what you’re going to eat tonight.
This “now” is thoughtless.

After a nice evening with friends or family you think; where did the “time” go. This alone is sufficient evidence to assume that time is an illusion. So laugh, have fun, dance as if nobody sees you, sing in the shower (sorry neighbors), do as much as possible “those things” that you like. That bring / keep you in the here and now.

This is personal. These are the things that make you experience pleasure, that make you “laugh”, that make you experience this timelessness, when you are “playing”, which brings you into the “here and now”.

Be in the now.
That is timeless, eternity in a moment, in the now.

This “now” has already been described in many books (old and new) 

~G